Chính sách riêng tư của GoDee

Những nội dung trong sau đây sẽ xây dựng chính sách riêng tư của GoDee Limited (“Công ty”) liên quan đến các dịch vụ công ty cung cấp (“Chính sách riêng tư”). Trong nội dung của chính sách, tất cả các tham chiếu ‘của chúng tôi’ và ‘chúng tôi’ dưới hai dạng chủ thể và đối tượng được coi là đang đề cập đến Công ty. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa sẽ được gán nghĩa khi xuất hiện trong các điều khoản và điều kiện có sẵn của Công ty (“Điều khoản và Điều kiện”) trên trang godee.vn (“Trang web”) và ứng dụng GoDee có trên Cửa hàng Ứng dụng (“Ứng dụng”).

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chúng tôi cung cấp Chính sách Riêng tư để giúp người dùng hiểu những công việc chúng tôi có thể thực hiện với bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, người dùng biểu thị họ chấp nhận Chính sách Riêng tư và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin đó như được mô tả trong Chính sách Riêng tư. Nếu bạn không đồng ý với tuyên bố này, xin vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chính sách Riêng tư này được kết hợp chặt chẽ và cũng là một phần của Điều khoản và Điều kiện. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được nêu sau đây.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

Theo thời gian, chúng tôi cập nhật Chính sách Riêng tư. Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo cho người dùng về những thay đổi được thực hiện đối với Chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên người dùng nên thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng mình đã đọc bản mới nhất.

Thông tin cá nhân gồm những yếu tố nào?

“Thông tin cá nhân” là sự kết hợp thông tin bất kỳ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một người cùng với thông tin có sẵn khác hoặc có khả năng có sẵn với một công ty pháp nhân để có thể xác nhận về người đó, bao gồm:

 • mật khẩu;
 • tình trạng sức khỏe thể chất, sinh lý và tinh thần;
 • xu hướng tình dục;
 • hồ sơ và lịch sử y tế;
 • thông tin nhận được bởi công ty pháp nhân theo hợp đồng hợp pháp hoặc theo những hình thức khác;
 • chi tiết khách truy cập như được cung cấp tại thời điểm đăng ký hoặc sau đó;
 • dữ liệu cuộc gọi.
Chúng tôi thu thập thông tin nào?

Công ty có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại Thông tin cá nhân sau:

 • Thông tin về trình duyệt của người dùng và về việc sử dụng Trang web và/ hoặc Ứng dụng;
 • Thông tin về mọi giao dịch hoặc thỏa thuận được thực hiện giữa người dùng và chúng tôi hoặc có liên quan đến Trang web và/ hoặc Ứng dụng.
 • Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký trên Trang web và/ hoặc Ứng dụng;
 • Thông tin được chia sẻ tại các giao diện khác được hiển thị hoặc kết nối với Trang web cũng như Ứng dụng; và
 • Thông tin về các điều kiện/ câu hỏi y tế do người dùng đặt ra trên Trang web và/ hoặc Ứng dụng.

Công ty có thể thu thập thông tin về máy tính, thiết bị di động và trình duyệt của bạn trên Trang web và Ứng dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, thời lượng truy cập và số lượt xem trang, v...v... Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này trong quản trị Trang web và/ hoặc Ứng dụng để cải thiện các dịch vụ, khả năng sử dụng được của Trang web và/ hoặc Ứng dụng và nhằm mục đích quảng cáo.

Công ty sử dụng cookie/ beacon/ pixel trên Trang web và/ hoặc Ứng dụng. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ gửi tới trình duyệt và được lưu trữ tại đây. Sau đó, tệp văn bản sẽ được gửi trở lại máy chủ mỗi lần trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Điều này cho phép máy chủ xác định và theo dõi trình duyệt. Cookie gửi từ công ty có thể được lưu trữ ở trình duyệt thuộc ổ cứng/ thiết bị di động của máy tính người dùng .

Công ty có thể sử dụng thông tin có được từ cookie/ beacon/ pixel trong quản trị Trang web và/ hoặc Ứng dụng để cải thiện khả năng sử dụng và cho cả mục đích quảng cáo lẫn tiếp thị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để nhận ra máy tính/ thiết bị di động của người dùng khi họ duyệt Trang web và/ hoặc sử dụng Ứng dụng và cá nhân hóa Trang web và/ hoặc Ứng dụng.

Sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Là một thao tác được tự nguyện thực hiện trong việc sử dụng Trang web/ Ứng dụng, người dùng sẽ cung cấp tất cả thông tin cho công ty ít nhất bao gồm những Thông tin cá nhân.

Người dùng có thể sửa đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những dữ liệu về mình mà bản thân đã nhập vào Trang web/ Ứng dụng bằng cách sử dụng ứng dụng trên di động hoặc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Nếu người dùng cần cập nhật bất kỳ thông tin nào, chúng tôi có thể sao lưu thông tin ban đầu người dùng cung cấp để làm đối chứng.

Trang web và/ hoặc Ứng dụng sử dụng cookie tạm thời để lưu trữ một số dữ liệu nhất định. Dữ liệu được Công ty và nhà cung cấp dịch vụ của công ty sử dụng để quản trị kỹ thuật cho Trang web và/ hoặc Ứng dụng, nghiên cứu và phát triển cũng như quản trị người dùng. Trong quá trình quảng cáo có hiệu quả hoặc tối ưu hóa dịch vụ cho người dùng Trang web và/ hoặc Ứng dụng, Công ty có thể cho phép ủy quyền các bên thứ ba thiết lập hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của người dùng. Công ty không lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân trong cookie.

Công ty cho phép các bên thứ ba “chạy” quảng cáo có hiệu quả với người dùng Trang web và Ứng dụng. Bên thứ ba ít nhất bao gồm các trang chủ quảng cáo, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và công ty nghiên cứu. Công ty có thể hiển thị cho người dùng những quảng cáo phù hợp với số lượng nhất định tiêu chí chung của hồ sơ. Công ty không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để xác định mục tiêu quảng cáo trên Trang web/ Ứng dụng.

Chính sách bảo mật này áp dụng với các Dịch vụ do Công ty cung cấp. Công ty không kiểm soát các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc liên kết từ các dịch vụ của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý với việc các trang web khác này có thể đưa cookie riêng hoặc các tệp khác vào máy tính/ thiết bị di động của người dùng, thu thập dữ liệu hoặc hỏi về thông tin cá nhân. Theo đó, Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến: thực hành quyền riêng tư hoặc chính sách về quyền này của các bên thứ ba, điều khoản sử dụng của các trang web hoặc ứng dụng di động. Công ty cũng không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác có sẵn trên các trang web hoặc ứng dụng di động. Việc bao gồm hoặc loại trừ tài liệu không thể hiện bất kỳ sự chứng thực nào của Công ty về trang web, ứng dụng di động, trang web hoặc ứng dụng di động của nhà cung cấp hoặc thông tin trên trang web/ ứng dụng di động. Công ty khuyến khích mỗi người dùng đọc các chính sách bảo mật của các trang web/ ứng dụng di động.

Người dùng không được cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi nếu chưa đủ mười tám (18) tuổi kể từ ngày cung cấp thông tin. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào dưới mười tám (18) tuổi. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc tin rằng ai đó dưới độ tuổi này đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xóa khỏi tệp ghi hoặc gắn cờ thông tin cá nhân đó và giữ lại thông tin với mục đích duy nhất là đảm bảo rằng thông tin không được sử dụng thêm nữa.

Công ty sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào cho các tổ chức chính phủ hoặc cơ quan chức năng trừ khi có lệnh trưng dụng theo luật hay nghị định tư pháp. Một trường hợp khác là khi công ty tự đưa ra quyết định rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chính công ty hoặc của người khác nhằm ngăn chặn tổn hại về người hoặc tài sản, chống gian lận và rủi ro tín dụng hoặc thực thi hay áp dụng Điều khoản và Điều kiện và/ hoặc Chính sách Riêng tư.

Chúng tôi không bán hoặc cho bên thứ ba thuê thông tin cá nhân của người dùng với mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nhưng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích nghiên cứu và phân tích nội bộ về hành vi, sở thích của người tiêu dùng, mức độ phổ biến của Trang web/ Ứng dụng, v...v... Chúng tôi hiểu rõ rằng người dùng và thông tin của họ là một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty. Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin của người dùng bằng máy tính/ thiết bị di động được bảo vệ bởi các thiết bị bảo mật vật lý cũng như các thiết bị công nghệ. Tất nhiên, việc truyền dữ liệu qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không đảm bảo/ bảo lãnh về tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet. Chúng tôi lưu thông tin của người dùng trong hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho họ khi có thể. Các bên thứ ba sẽ cùng chúng tôi xác minh và xác nhận các nguyên tắc bảo mật của công ty. Nếu người dùng phản đối việc thông tin cá nhân được chuyển hoặc sử dụng theo cách này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng.

Chúng tôi sẽ bảo vệ Thông tin của người dùng theo Chính sách bảo mật (chi tiết có trong tài liệu). Nếu sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng, người dùng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật Tài khoản và hạn chế quyền truy cập vào máy tính, thiết bị di động và đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc xóa thông tin của người dùng hoặc bất kỳ nội dung nào khác khỏi Trang web/ Ứng dụng vào thời điểm bất kỳ.

Công ty không đảm bảo rằng trang web, máy chủ hoặc thư điện tử được gửi từ chúng tôi không có vi-rút hoặc các tác động có hại khác. Người dùng cần dứt khoát tuân thủ và đồng ý rằng việc sử dụng Trang web và/ hoặc Ứng dụng có tồn tại nguy cơ ảnh hưởng tới cá nhân người dùng.