GoDee Điều khoản sử dụng chung của
Tổng quát

Chào mừng bạn đến với www.godee.vn (“Trang web”)/ ứng dụng di động GoDee (“Ứng dụng”). Trang web/ Ứng dụng được sở hữu và vận hành bởi CÔNG TY TNHH BUSGO (“GoDee”), trụ sở theo đăng ký tại 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Trang web/ Ứng dụng của GoDee là một nền tảng trực tuyến giúp đơn giản hóa việc đi lại hàng ngày của người dùng. Bằng cách dùng Ứng dụng, một nhóm Người dùng có thể lên kế hoạch di chuyển đến một địa điểm được xác định trước. Ứng dụng của GoDee cho phép người dùng chọn các dịch vụ xe buýt, xe buýt cỡ nhỏ và các nhà điều hành phương tiện khác (“Nhà điều hành”) thông qua các hợp đồng vận chuyển thông thường (“Hợp đồng”) trước khi đi đến thỏa thuận chung.

Theo mục đích của các điều khoản sử dụng (“Điều khoản sử dụng”), khi đặt trong tình huống cần suy xét, “GoDee” có nghĩa là GoDee và “của bạn”, “bạn” và “người dùng” là những người truy cập hoặc sử dụng Trang web/ Ứng dụng.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web/ Ứng dụng, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và các chính sách khác được cung cấp trên trang web, ít nhất bao gồm Chính sách riêng tư (“Chính sách”). Điều khoản sử dụng chi phối việc người dùng sử dụng trang web/ ứng dụng.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

GoDee có thể thực hiện một số lần sửa đổi các Điều khoản sử dụng và Chính sách bằng cách cập nhật những tài liệu này. Việc người dùng tiếp tục sử dụng Trang web/ Ứng dụng sau khi thay đổi được đăng sẽ đồng nghĩa với việc họ chấp nhận những thay đổi.

Truy cập trang web/ ứng dụng

Người dùng chỉ có thể truy cập và sử dụng Trang web/ Ứng dụng nếu từ 18 tuổi trở lên và có khả năng hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành. Nếu họ dưới 18 tuổi, cha mẹ/ người giám hộ hợp pháp của người dùng được yêu cầu chấp nhận Hợp đồng ủy quyền và đảm bảo thực hiện tất cả các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng.

Hồ sơ và thông tin người dùng

Khi tải xuống Ứng dụng, người dùng được yêu cầu tạo một hồ sơ (“Hồ sơ cá nhân”) cung cấp cho GoDee tên, số liên lạc, hình ảnh và chi tiết cần thiết cho Thanh toán như được mô tả trong Khoản 6. Khi đăng ký thành công, người dùng sẽ được cấp tên và mật khẩu được liên kết với hồ sơ. Cả tên và mật khẩu đều không thể chuyển nhượng cho người dùng khác. Vui lòng giữ bí mật vì mỗi người dùng chịu trách nhiệm về: tất cả các hoạt động hoặc thiếu sót được cam kết trên Trang web/ Ứng dụng bằng tên người dùng hoặc mật khẩu và tất cả các thông tin/ nội dung được đăng trong hồ sơ người dùng.

Nhằm đáp ứng mục đích của các Điều khoản sử dụng, tất cả thông tin được cung cấp cho GoDee qua hồ sơ người dùng bao gồm tên, số liên lạc, hình ảnh và chi tiết cần thiết cho thanh toán, địa điểm nhận và điểm đến ưa thích từ các tùy chọn được cung cấp trên Trang web / Ứng dụng sẽ được xác định là "Thông tin người dùng".

Bằng cách cung cấp cho GoDee Thông tin người dùng, người dùng xác nhận rằng:

Thông tin người dùng cung cấp trong hồ sơ là chính xác, chính thống và sẽ được cập nhật thường xuyên.

Số điện thoại di động được cung cấp trong Thông tin người dùng đã được mua một cách hợp lệ theo luật hiện hành và người dùng có thể được liên lạc bằng cách nhận các cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ công ty, nhà điều hành, tài xế và những người dùng khác. Người dùng sẽ thông báo ngay cho GoDee về bất kỳ sự sử dụng trái phép hồ sơ, thông tin người dùng hoặc bất kỳ vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bảo mật nào khác. Hơn nữa, người dùng cho phép GoDee: thu thập, xử lý và lưu trữ Thông tin người dùng và thông tin truy cập bao gồm địa chỉ IP, số IMEI và địa chỉ MAC của máy tính/ thiết bị - nơi Trang web/ Ứng dụng được truy cập; thông tin đã được lưu sẽ không thể xóa; người dùng có thể trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba xác minh và xác nhận thông tin người dùng, những liên hệ người dùng đó nhận được bằng Thông tin người dùng; chia sẻ thông tin người dùng của bản thân với người dùng và nhà điều hành khác sử dụng cách tương tự để liên hệ (kể cả liên hệ qua điện thoại di động) và sửa đổi, đặt giới hạn hoặc xóa Thông tin người dùng hoặc Hồ sơ theo yêu cầu.

Theo các điều khoản trên và việc người dùng tuân thủ các Điều khoản sử dụng trên, công ty cấp cho người dùng một đặc quyền không giới hạn, có thể hủy bỏ, giới hạn ưu tiên để truy cập và sử dụng Trang web/ Ứng dụng này.

Dịch vụ của GoDee

Khi cung cấp chi tiết về nơi xuất phát và nơi muốn đến, một danh sách tất cả các Hợp đồng hiện thời phù hợp với yêu cầu của người dùng cùng với tính định kỳ của các hợp đồng sẽ được cung cấp cho người dùng.

Người dùng có thể chọn Hợp đồng từ danh sách đã được cung cấp bằng cách nhấp vào nút “Xem”. Trong đó, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bao gồm phí (“Phí”) phải trả cho mỗi Hợp đồng trong các thời hạn khác nhau sẽ được cung cấp để người dùng chấp nhận. Sau khi chấp nhận, người dùng đã tham gia vào hợp đồng trên Trang web/ Ứng dụng và chấp nhận bị ràng buộc bởi một hợp đồng chung giữa họ, nhà điều hành có liên quan cùng những người dùng khác cũng đã chấp nhận cùng một dạng Hợp đồng (“Người đồng hành”).

GoDee không phải là dịch vụ theo yêu cầu. GoDee yêu cầu người dùng ký hợp đồng với nhà điều hành có liên quan ít nhất 5 phút trước cuộc hành trình; cho phép các Hợp đồng được ký kết trong các khoảng thời gian khác nhau: hàng tuần đến hàng năm. Dựa trên quyết định riêng, GoDee cũng có thể cho phép người dùng tham gia Hợp đồng theo từng ngày hoặc hành trình như một cách giới thiệu. Mỗi chuyến đi có sẵn theo Hợp đồng tạo thành một chuyến đi duy nhất (“Chuyến đi”). Trong trường hợp người dùng hoặc người đồng hành bất kỳ chấm dứt Hợp đồng, GoDee có quyền hủy Hợp đồng liên quan. GoDee có thể cung cấp các Hợp đồng bổ sung hoặc xóa Hợp đồng khỏi danh sách cung cấp tùy thuộc vào tình trạng của Nhà khai thác và nhu cầu di chuyển của người dùng tới các điểm đến cụ thể.

Khi đã chấp nhận Hợp đồng, người dùng sẽ được cấp một bản sao Hợp đồng và Thông tin người dùng sẽ được gửi đến tài xế để xác nhận danh tính của người dùng tại nơi xuất phát. Người dùng vui lòng mang theo bằng chứng hợp lệ về danh tính và bản sao Hợp đồng để chọn địa điểm vì chỉ những Người dùng đã ký kết Hợp đồng trước chuyến đi theo các Điều khoản sử dụng này mới được Nhà điều hành liên quan cho phép.

Xin lưu ý rằng Nhà điều hành chỉ cung cấp phương tiện của họ theo Hợp đồng đã thỏa thuận trước với người dùng. Trong chuyến đi, không phương tiện nào dừng lại để đón thêm người hoặc để bất cứ ai dừng tại điểm bất kỳ ngoài nơi xuất phát và điểm đến đã được thỏa thuận.

Tất cả các chuyến đi chỉ được cung cấp bởi Nhà điều hành và phải tuân theo Hợp đồng được ký kết giữa người dùng, nhà điều hành và người dùng khác cùng đồng hành. GoDee không tham gia các Hợp đồng như vậy và sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp Nhà điều hành vi phạm điều khoản của Hợp đồng hoặc không thể cung cấp dịch vụ có thể làm người dùng hài lòng. GoDee cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại, mất mát hoặc thiệt hại với người dùng hoặc tài sản do các hành động và/ hoặc sự chậm trễ trong các hoạt động Nhà điều hành.

Thanh toán

Người dùng được yêu cầu thanh toán toàn bộ Phí Hợp đồng [thông qua phương thức thanh toán được liên kết với Hồ sơ].

Trong trường hợp người dùng không tham gia chuyến đi theo như một điều khoản của hợp đồng, phần phí tương ứng sẽ không được hoàn trả.

GoDee có quyền cung cấp chuyến đi miễn phí để quảng bá dịch vụ. Người dùng sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng bao gồm những chuyến đi miễn phí nếu bạn chọn sử dụng các chuyến đi như vậy.

Sử dụng trang web / ứng dụng

Người dùng hiểu và đồng ý:

 • Người dùng không thể lên/ xuống bất kỳ tại bất kỳ địa điểm nào ngoài nơi xuất phát và điểm đến được xác định trước;
 • GoDee không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu nào được cung cấp cho người dùng. Trang web/ Ứng dụng là một trung gian kết nối người dùng với người điều hành thông qua nền tảng trực tuyến và GoDee sẽ không chịu trách nhiệm về các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà điều hành được chọn thông qua nền tảng trong mọi trường hợp; và
 • Người dùng đồng ý sử dụng Trang web/ Ứng dụng cho mục đích đã được dự định chỉ theo một cách trung thực. Cụ thể, người dùng đồng ý không:
 • in, phân phối, chia sẻ, tải xuống, sao chép toàn bộ hoặc sao chép, xóa, thay đổi hoặc sửa đổi, sử dụng bất kỳ dữ liệu, thông tin được đăng bởi người dùng khác;
 • tải lên nhiều Hồ sơ của một người dùng bằng cách sử dụng một hoặc nhiều Hồ sơ khác nhau;
 • xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một người bất kỳ và/ hoặc lưu giữ thông tin trong bất kỳ hệ thống máy tính nào hoặc có ý định làm như vậy;
 • sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Hồ sơ cá nhân của người dùng khác; cố gắng truy cập trái phép: các mục hoặc tính năng bất kỳ của Trang web/ Ứng dụng, hệ thống/ mạng lưới hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính, mạng nào được kết nối với Trang web/ Ứng dụng bằng cách lấy cắp mật khẩu, khai thác mật mã hoặc bằng bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác;
 • thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web/ Ứng dụng hoặc của mạng lưới được kết nối với Trang web/ Ứng dụng; vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web/ Ứng dụng hoặc trên bất kỳ mạng lưới được kết nối với Trang web/ Ứng dụng;
 • sử dụng mọi hệ thống tự động để trích xuất dữ liệu từ Trang web/ Ứng dụng; đưa ra bất kỳ tuyên bố không chính xác, sai, không công bằng hoặc phỉ báng, nhận xét về GoDee hoặc tên thương hiệu, tên miền được sử dụng bởi GoDee hoặc bởi người dùng bất kỳ;
 • áp đặt dung lượng không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Trang web/ Ứng dụng hoặc hệ thống hoặc mạng của GoDee hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng lưới được kết nối với GoDee; hoặc
 • Phá vỡ hoặc thao túng Trang web/ Ứng dụng, dịch vụ, quy trình đăng ký, phí, hệ thống thanh toán hoặc cố gắng thực hiện những hành vi này.
 • Bạn cũng đồng ý không lưu trữ, hiển thị, tải lên, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, cập nhật, chia sẻ hoặc cung cấp trên Trang web/ Ứng dụng bất kỳ thông tin nào:
 • chứa nội dung hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ trừ khi người dùng sở hữu hoặc kiểm soát quyền này hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết;
 • phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, rình rập, làm tổn thương tình cảm tôn giáo hoặc sắc tộc, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người dùng khác;
 • hết sức gây hại, mang tính quấy rối, báng bổ, tục tĩu, khiêu dâm, ấu dâm, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây cảm giác căm ghét, hoặc phản đối chủng tộc, dân tộc, miệt thị, cổ vũ hoặc có liên quan đến hành vi rửa tiền hay cờ bạc hoặc bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật khác;
 • gây hại cho trẻ vị thành niên bằng mọi cách;
 • xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác;
 • vi phạm bất kỳ luật nào trong thời gian luật có hiệu lực;
 • lừa đảo hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của những tin nhắn hoặc của việc truyền đạt bất kỳ thông tin nào gây khó chịu hoặc mang tính đe dọa tột độ;
 • tiếp tay hoặc hỗ trợ việc mạo danh người khác;
 • chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của tài nguyên máy tính bất kỳ;
 • đe dọa sự thống nhất, liêm chính, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của Việt Nam; đe dọa quan hệ hữu nghị với nước ngoài, trật tự công cộng hoặc gây ra sự kích động về hành vi phạm tội có thể nhận thức được hoặc ngăn chặn việc điều tra hành vi phạm tội hoặc xúc phạm quốc gia khác;
 • tiến hành hoặc chuyển tiếp khảo sát, cuộc thi, dự án kim tự tháp hoặc thư dây chuyền; tạo hồ sơ hoặc cung cấp nội dung quảng bá dịch vụ “dẫn” hoặc mại dâm; sử dụng bất kỳ dịch vụ internet nào khác để gửi hoặc đăng thư rác để hướng khách truy cập đến bất kỳ trang web khác được lưu trữ trên hoặc thông qua các hệ thống GoDee (dù các tin nhắn đó có phải do người dùng tạo ra hay không) theo chỉ dẫn của người dùng hoặc của bên thứ ba có/ không liên quan.
Sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ trong Trang web/ Ứng dụng và trong tài liệu, nội dung và thông tin có sẵn trên Trang web/ Ứng dụng gồm đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, logo, nhãn hiệu, vẻ ngoài, tổ chức và bố cục của Trang web và mã phần mềm thuộc về GoDee hoặc người cấp phép nội dung và thông tin. Bạn không được sao chép, sửa đổi, thay đổi, xuất bản, phát sóng, phân phối, bán hoặc chuyển nhượng (toàn bộ hoặc một phần). Thông tin được cung cấp trên Trang web/ Ứng dụng chỉ dành cho cá nhân người dùng sử dụng.

Sự bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường cho GoDee và chủ sở hữu, người được cấp phép, chi nhánh, những công ty cùng tập đoàn và cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên theo yêu cầu. Sự bồi thường giải quyết mọi khiếu nại, hành động, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, chi phí, phí tổn hoặc thanh toán mà GoDee có thể phải trả, chịu trách nhiệm, gánh chịu hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm Điều khoản sử dụng, luật pháp, quy tắc hoặc quy định của người dùng.

Nội dung của người dùng

Người dùng được quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ về một khái niệm gọi chung là “Nội dung của người dùng” (bao gồm ảnh, ảnh chụp, tài liệu và thông tin khác ngoài Thông tin người dùng) cung cấp trên Trang web/ Ứng dụng. Bạn cấp giấy phép cũng như quyền sử dụng và sửa đổi Nội dung người dùng cho Trang web/ Ứng dụng.

Toàn bộ hoặc một phần tài liệu được tạo ra trên Trang web / Ứng dụng gồm chi tiết liên lạc giữa chính bản thân người dùng và người dùng khác ít nhất có tin nhắn và thông tin liên lạc khác (gọi chung là “Thông tin tạo bởi người dùng”) được đăng hoặc truyền đi hoặc nhận thông qua hoặc qua Trang web sẽ chỉ thuộc sở hữu của GoDee.

Phản hồi, danh tiếng và đánh giá

Người dùng đồng ý sẽ công bằng, chính xác và không chê bai trong khi để lại nhận xét, phản hồi, lời chứng thực và đánh giá (“Phản hồi”) về người vận hành và chuyến đi. Người dùng thừa nhận việc chuyển tất cả các quyền Phản hồi cho GoDee và GoDee sẽ được tự do sử dụng những quyền này khi thấy phù hợp.

Vi phạm các Điều khoản sử dụng

Nếu người dùng hoặc GoDee có cơ sở hợp lý để tin rằng người dùng đã vi phạm các Điều khoản sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, GoDee có thể đình chỉ hoặc chấm dứt vô hạn quyền truy cập Trang web/ Ứng dụng của người dùng vào thời điểm bất kỳ, tước bỏ khoản tiền người dùng trả và báo cáo hành động đó cho các cơ quan hữu quan. GoDee có quyền trông cậy vào tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật hiện hành để thực hiện các điều khoản trên.

Tương tác với những người điều hành và người dùng khác

Trong khi chấp nhận Hợp đồng, GoDee khuyến khích người dùng thực hiện sự siêng năng hợp lý như họ đã làm trong các kênh ngoại tuyến truyền thống và thực hành việc phán đoán cùng với ý thức chung trước khi cam kết với Hợp đồng bất kỳ hoặc trao đổi thông tin.

Các bên thứ ba có thể có được thông tin cá nhân về người dùng do người dùng sử dụng Trang web/ Ứng dụng. Người dùng thừa nhận rằng GoDee không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân bất kỳ mà người dùng tiết lộ hoặc chia sẻ với người khác thông qua việc Trang web/ Ứng dụng được sử dụng.

Nền tảng của bên thứ ba

Tất cả các quảng cáo của bên thứ ba, siêu liên kết hoặc các công cụ chuyển hướng khác trên Trang web/ Ứng dụng đưa người dùng đến nội dung do bên thứ ba vận hành không được GoDee kiểm soát và không phải là một phần của Trang web. GoDee không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc tổn hại mà các trang web gây ra cho người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trang web/ Ứng dụng và các chuyến đi được cung cấp trên một cơ sở “hiện đang được sử dụng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ một đại diện hay bảo hành nào rõ ràng hay mang tính ngụ ý. GoDee không đảm bảo rằng:

Trang web/ Ứng dụng/ Chuyến đi sẽ liên tục có hoặc có sẵn. GoDee sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng về sự gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truy cập vào các dịch vụ hoặc các chuyến đi bất kể nguyên nhân;

Thông tin trên Trang web/ Ứng dụng là đầy đủ, đúng, chính xác hoặc không gây hiểu lầm;

Trang web/ Ứng dụng an toàn hoặc không có vi-rút, phần mềm ác tính hoặc phần mềm độc hại khác hoặc

Nội dung của Trang web/ Ứng dụng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong mọi trường hợp, GoDee sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả ít nhất bao gồm tổn thất lợi nhuận, doanh thu, tổn thất về kinh doanh hoặc dữ liệu liên quan đến các Điều khoản sử dụng ngay cả khi người dùng đã được thông báo trước về thiệt hại. Trách nhiệm của GoDee đối với mọi tổn thất hoặc khiếu nại phát sinh từ Hợp đồng sẽ không vượt quá tổng phí phải trả cho GoDee với dạng Hợp đồng tương ứng.

Chính sách riêng tư

Mọi thông tin cá nhân người dùng cung cấp cho GoDee khi sử dụng Trang web/ Ứng dụng sẽ được dùng dực trên Chính sách riêng tư.

Những điều khoản khác
Mức độ nghiêm trọng và miễn trừ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng bị phát hiện là vô hiệu bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Việc từ bỏ điều khoản bất kỳ trong các Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản khác.

Mối quan hệ giữa GoDee, Nhà khai thác và Người dùng

Việc sử dụng Trang web/ Ứng dụng không tạo ra bất kỳ mối quan hệ ở dạng công ty và đại lý, chủ nhân và người phục vụ, người sử dụng lao động và người lao động giữa Người dùng bất kỳ và GoDee. Hơn nữa, những mối quan hệ trên không tồn tại giữa Nhà khai thác và GoDee.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với GoDee nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào (bao gồm tất cả các câu hỏi liên quan đến vi phạm bản quyền) liên quan đến Trang web.

Chính sách hoàn tiền

Nếu người dùng bỏ lỡ chuyến xe buýt thì chuyến đi được coi là đã thực hiện và người dùng sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu xe buýt không đến đón tại nơi xuất phát thì GoDee sẽ hoàn lại đầy đủ chi phí. Vui lòng cho phép GoDee tối đa 1 tháng để hoàn trả.

Chính sách sử dụng công bằng

Việc hủy bỏ thường xuyên và giữ chỗ để những người dùng khác không thể đặt chỗ được coi là vi phạm chính sách sử dụng công bằng. Tất cả các tài khoản như vậy có thể bị chặn việc đặt phòng mà không được thông báo.

Chỉ một tài khoản được liên kết với một thiết bị, do đó hạn chế việc sử dụng nhiều tài khoản. Trong trường hợp Vi phạm chính sách sử dụng công bằng, tài khoản có thể bị chặn việc đặt phòng mà không được thông báo.

Điều khoản và điều kiện của chuyến đi tổ chức bởi GoDee
Khái quát

Khách hàng hiểu rằng các dịch vụ được cung cấp sau đây có thể tuân thủ theo luật của chính quyền tiểu bang hoặc từ bộ giao thông đường bộ của chính quyền trung ương.

 • Người dùng mang theo thú cưng hoặc hành lý quá 10 kg bị cấm lên xe
 • Theo quy định của Chính phủ Việt Nam và để thoải mái cho hành khách, không được phép hút thuốc. Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện hút thuốc sẽ bị hủy chuyến đi và nhà cung cấp của GoDee hoặc bên thứ ba không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
 • Việc tiêu thụ thực phẩm, rượu, các chất bất hợp pháp đều bị cấm. GoDee có quyền từ chối phục vụ người dùng hoặc hủy chuyến nếu phát hiện người dùng trang web/ ứng dụng tiêu thụ các chất này
 • Bất kỳ hành lý / vật phẩm không được giám sát nào cũng có thể bị coi là đối tượng tình nghi và bị loại bỏ bởi GoDee/ bên thứ ba
 • Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện mang khí nén - được làm lạnh, dễ cháy, không bắt lửa và độc hại như oxy butan, nitơ lỏng và bình khí nén đều bị cấm hoặc có thể bị hủy chuyến và GoDee hoặc bên thứ ba không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
 • Người dùng bị phát hiện mang theo chất nổ, đạn dược, pháo hoa và pháo sáng, quân trang bao gồm súng ngắn, pháo hoa và mũ súng đều bị cấm hoặc có thể bị hủy chuyến đi và GoDee hoặc bên thứ ba không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
 • Nếu người dùng bị nghi ngờ là có ý định gây thiệt hại và có thể gây hậu quả thì GoDee sẽ có quyền bảo lưu hoặc hủy bỏ chuyến đi hoặc từ chối phục vụ người dùng. Trong những trường hợp như vậy, GoDee không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường nào vượt quá giá vé.
 • Vui lòng tôn trọng GoDee, khách đồng hành và nhà khai thác bên thứ ba (gồm tài xế và trợ lý). Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào (a) mang tính ý định hoặc thực hiện hành vi quấy rối, làm hại hoặc bắt nạt người khác, (b) là xúc phạm, lạm dụng, phỉ báng và khiêu dâm, (c) bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích quảng bá hoặc cam kết một hành vi bất hợp pháp dưới mọi hình thức ít nhất bao gồm sự vi phạm quyền riêng tư và tài sản cá nhân, (d) mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên kết của người dùng với người dùng, cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc nói cách khác là chiếm đoạt, lừa đảo và (e) có liên quan đến các hoạt động thương mại, quảng bá hoặc bán hàng như quảng cáo, cuộc thi, mẫu dùng thử hoặc ‘đề án kim tự tháp’ mà không được GoDee cho phép trước. Người dùng đồng ý rằng GoDee cũng có thể lấy lại ID vì những lý do trên và bảo lưu quyền sử dụng vào thời điểm bất kỳ.
 • Tất cả hành khách dưới 18 tuổi cần phải đi cùng người lớn mọi lúc từ lúc xuất phát đến khi kết thúc hành trình
 • Người dùng được hy vọng sẽ tự bảo quản đồ đạc. Trong trường hợp mất mát/ trộm cắp xảy ra, GoDee và nhà cung cấp bên thứ ba không chịu trách nhiệm bồi thường.
 • GoDee và hoặc bên thứ ba không chịu trách nhiệm về hiệu suất nếu dịch vụ bị ngăn chặn, bị ảnh hưởng hoặc nếu người dùng chịu thiệt hại hoặc mất mát do bất khả kháng. Đối với các mục đích của các Điều khoản & Điều kiện, bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào mà GoDee hoặc bên thứ ba không thể, ngay cả với sự quan tâm đúng mức, thấy trước hoặc tránh. Những sự kiện này có thể bao gồm chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, bạo loạn, xung đột dân sự, hoạt động khủng bố thực tế hoặc đe dọa khủng bố, tranh chấp công nghiệp, thảm họa tự nhiên hoặc thảm họa hạt nhân, hỏa hoạn, điều kiện thời tiết bất lợi và tất cả các sự kiện tương tự ngoài tầm kiểm soát của GoDee.
 • Xin lưu ý rằng, ngoài gian lận, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, trách nhiệm pháp lý của GoDee và/ hoặc bên thứ ba sẽ bị giới hạn ở mức hoàn trả tối đa giá vé

Khi bắt đầu chuyến đi, người dùng chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện đã nêu.

GoDee có quyền sửa đổi Điều khoản & Điều kiện mà không cần thông báo tới người dùng.